16 December 2012

Josquin Des Prez (c. 1450 – 1521)

Kyrie from Missa Pange lingua

W. J. Kirkpatrick (1838 – 1921)

Ej upplysta gårdar (arr. David Willcocks)

John F. Wade (1711 – 1786)

Kõik usklikud tulge (Adeste fideles)

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Förunderligt och märkligt

Josquin Des Prez

Sanctus from Missa Pange lingua