29 March 2013

Gregorian chant

Pange lingua gloriosi Thomas Aquinas

J. S. Bach (1685 – 1750)

O Jesu kär, vad har väl du förbrutit from the St. Matthew Passion

Gavin Bryars (1943)

Laude novella from Laude Cortonese

Arr. Oskar Lindblad (1887 – 1955)

Stilla, sköna aftontimma