2013

15/12 13:00

Julbön, Estniska församlingen i södra Sverige
Klosterkyrkan, Lund

26/10 14:00

Strøget, Köpenhamn

21/9 20:00

Kulturnatten
Klosterkyrkan, Lund

29/3 11:00

Långfredagsgudstjänst
Mariakyrkan, Malmö

15/3 21:00

Nattkyrkan
Johanneskyrkan, Malmö