Beställningsverk

2015 – Ivan Moody (1964)

Den stora trädgården (Edith Södergran)
Uruppförande i S:t Laurentii kyrka, Falkenberg 7/8 2016

2016 – Ulrika Emanuelsson (1965)

Lunda laude gratuletur
Uruppförande vid Lund Contemporary 4/2 2017