2015

13/12 13:00

Julbön, Estniska församlingen i södra Sverige
Klosterkyrkan, Lund

14/11 17.00

Konsert
Väsby kyrka

11/9 21.00

Nattkyrkan
Johanneskyrkan, Malmö

29/8 22.10

Musik tio över tio vid Hx15
Mariakyrkan, Helsingborg

14/6 18.00

Konsert
S:t Petri kyrka, Malmö

12/4 11.00

Estniska kyrkans i Sverige kyrkomöte
Klosterkyrkan, Lund

3/4 12.00

Långfredagsgudstjänst
Mariakyrkan, Malmö

30/1 21.00

Nattkyrkan
Lunds domkyrka