18 april 2014

Heinrich Schütz (1585-1672)

Ära vare Kristus, som har lidit nöd ur Matteuspassionen

Perotinus (fl. c. 1200)

Verbum bonum et suave

J. S. Bach (1685-1750)

O Jesu kär, vad har väl Du förbrutit ur Matteuspassionen

Gavin Bryars (1943)

Omne homo från Laude Cortonese