13 december 2015

Arvo Pärt (1935)

Summa

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Förunderligt och märkligt

John F. Wade (1711 – 1786)

Kõik usklikud tulge (Adeste fideles)

Arvo Pärt

Da pacem, Domine