Sancta Maria

Sancta Maria, non est tibi similis
orta in mundo in mulieribus
Florens ut rosa, flagrans sicut lilium,
ora pro nobis, sancta Dei genitrix.

Heliga Maria, det finns ingen annan som du
bland alla kvinnor i världen
Blommande som rosen, doftande som liljan
Bed för oss, heliga Guds moder